Beveiliging en beschikbaarheid

Basecone heeft de veiligheid van uw documenten en financiële informatie hoog in het vaandel staan. Naast de beveiliging speelt ook de betrouwbaarheid, en dus beschikbaarheid, een belangrijke rol. Tot slot is de systeemsnelheid een kritische factor die een rol speelt bij de tevredenheid van gebruikers. Basecone heeft de nodige maatregelen getroffen om uw data te beschermen.

 

data centra

Data Centra

Basecone levert haar applicatie via een SAS-70 en ISO-27001 gecertificeerd Datacenters. In deze datacenters zijn alle mogelijke maatregelen getroffen om fysieke en/of digitale aanvallen af te wenden.


data centra

Groene adresbalk

De webdiensten van Basecone zijn uitsluitend te bereiken via internetverbindingen die beschermd zijn met de allerbeste SSL-certificaten. De adresbalk van uw internetbrowser zal groen kleuren als teken dat uw verbinding met Basecone is versleuteld en de certificeringsinstantie uitgebreid de identiteit van Basecone heeft geverifieerd.


lock

Actieve netwerkblokkering

Het netwerk van Basecone blokkeert ongebruikelijk verkeer en beschermt actief tegen pogingen om de systemen te manipuleren of te ontregelen. Bij onregelmatigheden onderneemt Basecone dag en nacht onmiddellijk actie.


lock

Email

Het aanleveren van documenten via e-mail kan via een eigen e-maildomein, en e-mailverkeer kan versleuteld verzonden en ontvangen worden.


data centra

Monitoring

Basecone houdt continu de systeembelasting in het oog, en kan zonodig capaciteit bijschakelen of problemen oplossen alvorens gebruikers vertragingen of storingen ervaren. Pro-actieve capaciteitsplanning is een belangrijk punt voor Basecone.


data centra

Service Level Agreement

Basecone heeft de kwaliteit van de dienstverlening beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA regelt tevens wat de consequenties voor Basecone zijn indien Basecone de afgegeven waarden over snelheid en beschikbaarheid van de webdienst niet haalt. Kortom: niet goed? Geld terug!


data centra

Veiligheidszegel

Elke dag laat Basecone een automatische veiligheidsscan uitvoeren. U kunt de uitslag van de scan zelf controleren, aangezien Basecone dagelijks het zegel met de uitslag van de scan op de inlogpagina publiceert.


data centra

Reserve-kopieën

Dagelijks maakt Basecone een versleutelde reserve-kopie van de belangrijke data en bewaart deze reserve-kopie op meerdere media op een separate veilige locatie.


data centra

Beschikbaarheid

Om de drie minuten peilt Basecone de beschikbaarheid van de systemen vanaf meerdere plaatsen, zodat heldere rapportages aantonen of Basecone bepaalde garanties uit de Service Level Agreement (SLA) heeft gehaald.


data centra

Intrinsieke bescherming

De software voor de webdienst van Basecone is vanaf het allervroegste ontwerp- en programmeerfase beschermd tegen kwetsbaarheden.


data centra

Social Engineering

Alle medewerkers van Basecone onderschrijven een gedragscode en zijn gehouden aan strikte geheimhoudingsverklaringen. Daarnaast is elke medewerker zich bewust van de gevaren van phishing en ‘social engineering’, een methode waarbij ongeautoriseerde derden toegang tot systemen verwerven door medewerkers te misleiden en geleidelijk informatie van medewerkers te ontfutselen.


Copyright © 2017 Basecone. All Rights Reserved. | Privacy & Cookies | Juridische informatie | Status